"#พนักงานตัวอย่าง62 #คนดีศรีไบโอแลป62"

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นพนักงานตัวอย่างและคนดีศรีไบโอแลป ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมากันทุกๆ คนครับ ขอเอาใจช่วยให้รักษาความดีและมาตรฐานได้รับรางวัลในปีหน้าได้อีกปีครับ#พนักงานตัวอย่าง62 #คนดีศรีไบโอแลป62

"Innovation & Technology Assistance Program : ITAP"

บริษัท ไบโอแลป จำกัด โดย นาย รชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ ( Innovation & Technology Assistance Program : ITAP) และ
TÜV SÜD (Asia Pacific), Singapore จัดทำโครงการเรื่อง “การประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ด้วย “Smart Index Readiness Index”
เมื่อวันที่ 18 และ 22 พฤศจิกายน 2562

Shadow
Slider

World Health Organization (WHO) 2019

Mr. Rachod Thakolsri, Managing Director Biolab Co.,Ltd gave welcome speech for The Training Workshop on Key Enabling factors for Successful Local Production & Supply of Quality-Assured Medical Products.
Goal & Objectives are to: Strengthen the capacity of local manufacturers in the WHO South- East Asia Region in the sustainable production of quality-assured medical products. Training Workshop organized by World Health organization (WHO) during 26-28 November 2019.

นาย รชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด กล่าวเปิดงานสัมมนาที่จัดขึ้น โดย World Health Organization (WHO) งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความยั่งยืน ในการผลิตยาอย่างมีคุณภาพ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Shadow
Slider