"#พนักงานตัวอย่าง62 #คนดีศรีไบโอแลป62"

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นพนักงานตัวอย่างและคนดีศรีไบโอแลป ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมากันทุกๆ คนครับ ขอเอาใจช่วยให้รักษาความดีและมาตรฐานได้รับรางวัลในปีหน้าได้อีกปีครับ#พนักงานตัวอย่าง62 #คนดีศรีไบโอแลป62