"พิธีมอบรางวัลพนักงานปฎิบัติงานครบ 10,15,20 และ25ปี"

ปลายปีแล้วพวกเราได้รับความชุ่มชื่นใจได้รับขวัญและกำลังใจจาก บริษัทกันทั่วหน้านะ ขอบคุณบริษัท ไบโอแลป จำกัด ที่จัดพิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี15ปี20ปี และ25ปี ปีหน้าพวกเราจะตั้งใจทำงานและต่อสู้ไปพร้อมกับบริษัท...ทุกๆก้าวจะมีเราเป็นส่วนหนึ่ง

ไบโอแลป คว้ารางวัล “Best of the Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2020
ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นายรชฎ ถกลศรี (ที่4จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด และผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด รับรางวัล “Best of the Best ประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา” ในงานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2020 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล

"ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรม"

 ไบโอแลปและ ไบโอฟาร์ม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี และนำไปสู่การผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไบโอแลป จำกัด โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อเร็วๆนี้