ปีที่ 5 กับความเป็นผู้นำด้านคุณภาพของ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ผู้ผลิตยาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อย. Quality Award 2015 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก
ชมรมเภสัชกร กระทรวงสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไบโอแลป ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และมีการบรรยายในหัวข้อการได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S(EU GMP) ของบริษัท ไบโอแลป จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในส่วนของโรงพยาบาล โดยมีคุณรชฎ ถกลศรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

“ไบโอฟาร์มจับมือไบโอแลป” ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 57

- คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด และคุณเศกสุข เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และคณะเข้าร่วม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา