ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพ และ ควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตประจำปี 2018 ในประเภท สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล อย. QUALITY AWARD ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 21 ธันวาคม 2560
รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ต เป็นรางวัลที่มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” โดยนับเป็นความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพให้กับ บริษัท ไบโอแลป จำกัด อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้บริษัท ไบโอแลป จำกัด ยังเป็นโรงงานผลิตยาที่ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ PIC/S GMP เป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ในระดับสากล อื่นๆ อีกด้วย อาทิ EU GMP จากประเทศเยอรมันนี, GMP จาก ANVISA ประเทศบราซิล, AFM จากประเทศญี่ปุ่น, GMP จาก MCC ประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมด้วยการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และการรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่อง
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 ในรอบ 8 ปี คือ ในปี 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 และล่าสุดปี 2018 นับได้ว่า เป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุด ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือในวงการอาหารและยา รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

Shadow
Slider

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ไบโอแลป จำกัด กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4019 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณรชฎ ถกลศรี พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ร่วมประดับดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช