"พิธีมอบรางวัลพนักงานปฎิบัติงานครบ 10,15,20 และ25ปี"

ปลายปีแล้วพวกเราได้รับความชุ่มชื่นใจได้รับขวัญและกำลังใจจาก บริษัทกันทั่วหน้านะ ขอบคุณบริษัท ไบโอแลป จำกัด ที่จัดพิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี15ปี20ปี และ25ปี ปีหน้าพวกเราจะตั้งใจทำงานและต่อสู้ไปพร้อมกับบริษัท...ทุกๆก้าวจะมีเราเป็นส่วนหนึ่ง