I Will do ทำดีให้พ่อดู...
บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กิจกรรมและโครงการทำดี43 ครั้ง ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไอโอแลป จำกัด ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เข้ารับบริจาคโลหิต ต่อเนื่องโดยนับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 43 ผู้บริจาคโลหิต  จำนวน 56 ราย   = 22,800 CC. และปริมาณยอดโลหิตสะสมทั้งหมด 1,041,350 CC. บริจาคดวงตา   2 ท่าน บริจาคอวัยวะ   2 ท่าน

#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19 #คนไทยต้องช่วยกัน