กิจกรรม
“ส่งต่อความปลอดภัยความห่วงใยสู้ภัย COVID-19”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ดียิ่งขึ้นในการลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 ทางบริษัท ไบโอแลป จำกัด จึงได้ส่งต่อความปลอดภัยและความห่วงใยโดยการมอบ BIOCARE SANITIZER 60 ml. แอลกอฮอล์เจลสำหรับทําความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำเพื่อป้องกันเชื้อโรค จำนวน 8,900 ขวด ให้แก่โรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู 9 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน ครู และบุคคลากรในโรงเรียน ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19

02/04/2021 คุณรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จำนวน 1,800 ขวด
30/03/2021 คุณกนกวรรณ ถกลศรี ผู้อำนวยการสังกัดบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดแพรกษา จำนวน 1,800 ขวด
02/04/2021 คุณกัญญา อนันตกุล ผู้อำนวยการสังกัดศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จำนวน 1,000 ขวด
31/03/2021 คุณสุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนคลองใหม่ จำนวน 1,000 ขวด
31/03/2021 คุณอภิชิต กนกพงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสังกัดผลิต เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง จำนวน 300 ขวด
02/04/2021 คุณชาติ กาฬวงศ์ ผู้อำนวยการสังกัดวิศวกรรม เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จำนวน 500 ขวด
02/04/2021 คุณรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ จำนวน 1,600 ขวด
31/03/2021 คุณอภิชิต กนกพงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสังกัดผลิต เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดคลองเก้า จำนวน 700 ขวด
02/04/2021 คุณชาติ กาฬวงศ์ ผู้อำนวยการสังกัดวิศวกรรม เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ BIOCARE SANITIZER ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนคลองบางปู จำนวน 200 ขวด
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BiolabPharmaceutical&set=a.4066833466711481

previous arrow
next arrow
Slider