I Will do ทำดีให้พ่อดู...
บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กิจกรรม"I Will do ทำดีให้พ่อดู...บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ครั้งนี้หนุ่มสาวชาวไบโอแลปรวมทั้งผู้บริหาร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รวมกันเป็น 1 ในขบวนการสายเลือดฮีโร่ ร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการ "Plus One" เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต สภากาชาดไทย รณรงค์คนไทยเป็นฮีโร่ ด้วยการบริจาคโลหิต ทำความดีแล้วยังได้รับหน้ากาก “Blood Hero” มอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ สร้างคุณค่า ความภาคภูมิใจ และช่วยลดการขาดแคลนโลหิต..