กิจกรรม “บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กิจกรรม “บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 45 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต : จำนวน 71 ราย = 27,150 CC. และปริมาณยอดโลหิตสะสมทั้งหมด 1,089,200 CC. ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขออวยพรให้พนักงานทุกท่านและครอบครัวของท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่ความสุขกายสบายใจ สำหรับผู้ที่พลาดโอกาส เช่น พักผ่อนน้อย โลหิตจาง หรือทานยาต่าง ๆ ไป ทำให้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ฟิตร่างกายให้พร้อม เจอกันได้ในครั้งต่อไป ครั้งที่ 46 ซึ่งจะจัดในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นะ