I Will do ทำดีให้พ่อดู...
บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ตลอดเวลา 14 ปีที่ผ่านมา เราทำสิ่งนี้ให้พ่อดู
ตลอด 14 ปี เราทำสิ่งดีๆ เพื่อทุกๆ คน
บริษัท ไบโอแลป #biolab และบริษัท ไบโอฟาร์ม #biopharm ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคโหหิตให้กับสภากาชาด จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ และจำเป็น ปีนี้นับเป็นปีที่ 14 แล้ว