บริจาคโลหิตครั้งที่ 36 กิจกรรม “I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 36 เวียนมาให้เราได้เสียสละในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นครั้ง...