ด้วยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครังที่ 35 แล้วนะ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมบริจาค 62 ราย แจ้งความประสงค์บริจาคดวงต่า 4 ราย บริจาคอวัยวะ 3 รายและแจ้งความประสงค์บริจาคร่างกาย 3 ราย และในครั้งนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสภากาชาตไทยได้มอบใบประกาศเกียติบัตรและเข็มที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 16 และ 24 ครั้งด้วย มีผู้บริจาคครบรอบการรับใบประกาศเกียติบัตรและเข็มที่ระลึกครั้งนี้ 14 ราย..ขอปรบมือให้รัวๆๆ...