Shadow
Slider

คุณรชฎ ถกลศรี คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ไปมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในโครงการ BL Because of Love “พี่เติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน มอบเงินทุนให้กับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
www.facebook.com/BiolabPharmaceutical/