โครงการ "ปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน"

ตัวแทนของบริษัท ไบโอแลป จำกัด ไปมอบถุงผ้าและถุงกระดาษ จากโครงการ “ปันถุงกระดาษและถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยมีถุงใส่ยากลับบ้านและช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยได้มอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเก้า และสถานีอนามัยพุทธรักษา ยอดจำนวนถุงผ้าและถุงกระดาษที่นำไปบริจาครวมสิ้น 1,030 ใบ

Shadow
Slider