Shadow
Slider

คุณรชฎ ถกลศรี คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ไปมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในโครงการ BL Because of Love “พี่เติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน มอบเงินทุนให้กับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
www.facebook.com/BiolabPharmaceutical/

หนุ่มสาวชาวไบโอแลป ร่วมกิจกรรม “ I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” ครั้งที่ 34 การบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นการทำบุญ ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทำให้ผู้บริจาคมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแล้ว ยังทำให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของผู้บริจาคโลหิตหลายอย่างด้วยกัน สิ่งดีๆ ที่เราร่วมกันทำได้...

หนึ่งชีวิต อาจรอดได้ ด้วยเลือดเรา
ชีวิตเขา อาจมี ค่ายิ่งใหญ่
เขาอาจเป็น ทหาร ผู้ชาญชัย
หมอหรือครู หรือใคร ในแผ่นดิน

โลหิต…ให้เพื่อชีวิต
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไบโอแลป จำกัด พร้อมใจร่วมกิจกรรม “ I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” ครั้งที่ 33 การบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นการทำบุญ ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทำให้ผู้บริจาคมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแล้ว ยังทำให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของผู้บริจาคโลหิตหลายอย่างด้วยกัน

TOP STORIES