Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

Best of the Best 2020

ไบโอแลป คว้ารางวัล “Best of the Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2020
ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นายรชฎ ถกลศรี (ที่4จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด และผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด รับรางวัล “Best of the Best ประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา” ในงานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2020 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล