ตำแหน่ง:

Software Quality Assurance Engineer

จำนวนอัตรา 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

-เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
-มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้าน Software Quality Assurance อย่างน้อย 1 ปี
-มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ลักษณะของงาน:

-ศึกษาข้อกำหนดระบบ และวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมกรณีทดสอบ รวมถึงดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานที่ทางโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นในกระบวนการความคุมคุณภาพ
-วิเคราะห์และประเมินผลการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการทำงานของฟังก์ชัน
-สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบให้ทางโปรแกรมเมอร์ทำการแก้ไข ปรับปรุง
-จัดทำเอกสารการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับมาตรฐาน CSV (Computer System Validation)
-จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001
-ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

ติดต่อเจ้าหน้าที่:

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst