ตำแหน่ง:

Line Leader
จำนวนอัตรา 2 อัตรา

คุณสมบัติ:

-วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ และคล่องแคล่วว่องไว
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ลักษณะของงาน:

-ควบคุมและดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริเวณผลิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต และรายงานปัญหาเครื่องจักร อุปกรณ์เสีย และติดตาม
-ดูแลให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องกับพนักงานระดับที่ต่ำกว่า
-เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรม GMP Safety และ 5ส.

ติดต่อเจ้าหน้าที่:

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst