ตำแหน่ง:

ช่างเทคนิค

จำนวนอัตรา 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 22-30 ปี
-วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
-มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า 0-3 ปี
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

ลักษณะของงาน:

-ติดตั้งและตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและการทำงานของไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
-ดูแลในส่วน Equipment Calibration และ Support engineer team ในการ Machine Qualification/Validation

ติดต่อเจ้าหน้าที่:

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst