ตำแหน่ง:

Senior Productivity Improvement Engineer

จำนวนอัตรา 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

-เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนได้ดี
 -ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมยาหรือโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -Experience with Lean manufacturing, OEE, Six Sigma, Statistical Process Control, Control Charts, and Cpk calculation is preferred.
 -มีความสนใจงานด้านการเพิ่มผลผลิต
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
 -มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะของงาน:

-รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร
-วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
-สนับสนุนแผนการดำเนินกิจกรรม Total Productivity Maintenance (TPM)
-ผลักดันการดำเนินกิจกรรม Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
-ขยายและติดตามผลการแก้ปัญหางานตามระบบการแก้ไขและป้องกัน
-วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่:

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst