ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

จำนวนอัตรา 1 อัตรา

คุณสมบัติ

-เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฎิบัติการทางเคมีได้
-สามารถใช้ MS.Office ได้
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความเร่งด่วนของงาน
-หากมีประสบการณ์ในห้อง Lab โรงงานยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน

- ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต
-ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์
-ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่
-ตรวจวิเคราะห์ ยา stability
-ควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจวิเคราะห์ทางด้าน chemical Finish Product

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst