ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

จำนวนอัตรา:

1 อัตรา

คุณสมบัติ: 

-เพศ ชาย-หญิง
-อายุ 22 - 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เกรดฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
-ประสบการณ์ 0 - 5 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้
-ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง HPLC , GC, AAS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความเร่งด่วนของงาน
-มีความละเอียด รอบคอบ ชอบค้นคว้า

ลักษณะของงาน: 

-ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว
-ปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ตามตำรายาฉบับปัจจุบัน ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้น/ต่อทะเบียนยาให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
-ควบคุมการใช้สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อเจ้าหน้าที่:

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst