ปีที่ 5 กับความเป็นผู้นำด้านคุณภาพของ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ผู้ผลิตยาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อย. Quality Award 2015 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ