คุณรชฎ  ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ มอบหนังสือรับรองการฝึกงานและให้โอวาทนิสิต นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สิ้นสุดการฝึกงาน

 

Shadow
Slider