"Innovation & Technology Assistance Program : ITAP"

บริษัท ไบโอแลป จำกัด โดย นาย รชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ ( Innovation & Technology Assistance Program : ITAP) และ
TÜV SÜD (Asia Pacific), Singapore จัดทำโครงการเรื่อง “การประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ด้วย “Smart Index Readiness Index”
เมื่อวันที่ 18 และ 22 พฤศจิกายน 2562

Shadow
Slider

คุณรชฎ  ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ มอบหนังสือรับรองการฝึกงานและให้โอวาทนิสิต นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สิ้นสุดการฝึกงาน

 

Shadow
Slider

ภก.สุรินทร์ กวีวงศ์วรนันท ผู้อำนวยการสังกัดประกันคุณภาพ และ ควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอแลป จำกัด รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ตประจำปี 2018 ในประเภท สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล อย. QUALITY AWARD ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 21 ธันวาคม 2560
รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ต เป็นรางวัลที่มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” โดยนับเป็นความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพให้กับ บริษัท ไบโอแลป จำกัด อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้บริษัท ไบโอแลป จำกัด ยังเป็นโรงงานผลิตยาที่ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ PIC/S GMP เป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ในระดับสากล อื่นๆ อีกด้วย อาทิ EU GMP จากประเทศเยอรมันนี, GMP จาก ANVISA ประเทศบราซิล, AFM จากประเทศญี่ปุ่น, GMP จาก MCC ประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมด้วยการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และการรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่อง
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 ในรอบ 8 ปี คือ ในปี 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 และล่าสุดปี 2018 นับได้ว่า เป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาที่ได้รับรางวัลนี้มากที่สุด ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือในวงการอาหารและยา รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

Shadow
Slider