บริจาคโลหิต ครั้งที่ 32 กิจกรรมดีๆ “ I will do ทำดีให้พ่อดู บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” ผู้ร่วมบริจาคโลหิตรวม 78 คน 29,700 cc. ผู้บริจาคโลหิต+เกร็ดเลือดจำนวน 24 คน= 10,800 cc. ผู้บริจาคดวงตา 2 คน บริจาคอวัยวะ 2 คน

TOP STORIES