ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต ครั้งที่ 31 กับกิจกรรมดีๆ “ I will do ทำดีให้พ่อดู บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ผู้บริจาคโลหิตรวม 18,550 cc. ผู้บริจาคโลหิต+เกร็ดเลือดรวม 10,800 cc. บริจาคดวงตา 4 คน บริจาคอวัยวะ 5 คน

TOP STORIES