ตำแหน่ง:

Machine Qualification Engineer

จำนวนอัตรา 2 อัตรา

คุณสมบัติ:

-เพศชาย/หญิง  อายุ 22-30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขา วศบ.เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, แมคคาทรอนิกส์, เครื่องมือวัดคุม และอิเล็กทรอนิกส์
-มีประสบการณ์ 0-5 ปี
-มีความสามารถพิเศษ Auto CAD, Solid Work ชอบงานออกแบบเครื่องจักร
-ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรือโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้และ Ms.Office
-มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความเร่งด่วนของงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรได้
-สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้

ลักษณะของงาน:

-วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต
-ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักร
-ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ
-ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและนำเสนอแนวทางการปรับปรุง
-นำเสนอการลดต้นทุนของบริษัท
-ดูแลพื้นที่ 5 ส.
-การตรวจและรับการตรวจติดตามคุณภาพ
-ปฏิบัติตามนโยบาย Procedure  WI หรือเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 และ cGMP

ติดต่อเจ้าหน้าที่:

คุณอาทิตยา  ฉวีวรรณ
โทร : 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์ : 02-324-0080
(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

APPLY NOW

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

QA Pharmacist

QA Pharmacist

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

Senior Productivity Improvement Engineer

Senior Productivity Improvement Engineer

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Foreman
Machine Qualification Engineer

Machine Qualification Engineer

Line Leader

Line Leader

Software Quality Assurance Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Programmer & System Analyst

Programmer & System Analyst