หยดหนึ่งเพื่อชีวิต....I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 26
หนึ่งชีวิต อาจรอดได้ ด้วยเลือดเรา
ชีวิตเขา อาจมี ค่ายิ่งใหญ่
เขาอาจเป็น ทหาร ผู้ชาญชัย
หมอหรือครู หรือใคร ในแผ่นดิน

TOP STORIES