ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต ครั้งที่ 30 กับกิจกรรมดีๆ “ I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ”
ซึ้งในครั้งนี้ มีผู้ร่วมแสดงความจำนงค์ในการทำความดีทั้งหมด 67 ท่าน

โดยแยกเป็นบริจาคเลือด รวม 16,100 cc บริจาคเป็นเกล็ดเลือด จำนวน 9,400 cc ทั้งนี้มีคนที่บริจาค อวัยวะ 4 ราย และบริจาคดวงตา 7 ราย สาธุ สาธุ สาธุ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด เข้าร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู  อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก 

คุณรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารบริษัทไบโอแลปจำกัด ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

TOP STORIES