วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ไบโอแลป จำกัด กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4019 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณรชฎ ถกลศรี พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ร่วมประดับดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ไบโอแลป และ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ต้อนรับและมอบยาและเวชภัณฑ์จำนวน 33 ชุด ในโครงการ ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชนปีที่ 3 ให้กับ นางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนชาวชุมชนสมุทรปราการ ณ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู นอกจากนั้น นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ยังได้พาคณะตัวแทนชุมชนสมุทรปราการและคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมภายในโรงงานผลิตยาคุณภาพของไบโอแลปอีกด้วย ซึ่งที่นี่เป็นบริษัทยาของคนไทยเพื่อคนไทย ที่ก่อตั้งมากว่า 36 ปี ด้วยแนวคิดที่ต้องการช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นและราคาที่จับต้องได้และสมเหตุสมผล

TOP STORIES