ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก
ชมรมเภสัชกร กระทรวงสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไบโอแลป ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และมีการบรรยายในหัวข้อการได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S(EU GMP) ของบริษัท ไบโอแลป จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในส่วนของโรงพยาบาล โดยมีคุณรชฎ ถกลศรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

“ไบโอฟาร์มจับมือไบโอแลป” ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 57

- คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด และคุณเศกสุข เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และคณะเข้าร่วม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

BIOLAB had been participated for CPhI Worldwide 2013 at Messe Frankfurt
Germany during the 22th -24th of October 2013.

TOP STORIES