เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 บริษัท ไบโอแลป จำกัด ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ปลูกต้นไม้ถวายแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับทางวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และชุมชนในบางปู 7

ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน บริษัท ไบโอแลป จำกัดร่วมมือจัดกิจกรรม ดีๆ เพื่อสังคม ที่ชื่อว่า BL . . . Because of Love ตอน ปลูกปะการัง ปล่อยปู ดูทะเล ณ หาดเตยงาม สัตหีบ

เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เป็นการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทย
- เพื่อให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

“I will do ทำดีให้พ่อดู . . . บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 20 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 โดยมีทีมงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นผู้เข้ามารับบริจาคโลหิตเหมือนเช่นเคย

อันโลหิตที่ออกไปจากกายข้า
ไหลออกมาดั่งนทีที่สดใส
โลหิตนี้จงไปสู่ผู้มีภัย
ให้พวกเขาได้ใช้ในชีวา
เพียงความเจ็บที่แขนนี้ไม่กี่ครั้ง
เป็นพลังที่ส่งไปทั่วทิศษา
ส่งโลหิตออกไปจากกายา
ช่วยรักษาพาเขารอดและปลอดภัย

TOP STORIES