เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทไบโอแลป จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบยาและสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้พิการหญิง ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง จังหวัดชลบุรี


บริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ,ชุมชน, โรงเรียน และหน่วยราชการท้องถิ่นรอบนิคมฯ บางปู ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู).


หนุ่มสาวชาวไบโอแลป รวมทั้งผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “I will do ทำดีให้พ่อดู . . .บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 25 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม1 โดยมีทีมงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นผู้เข้ามารับบริจาคโลหิตเหมือนเช่นเคย... สาธุ สาธุ

TOP STORIES