ด้วยบริษัทฯได้กำหนดจัดกิจกรรม “I will do ทำดีให้พ่อดู . . . บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 24 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม1 โดยมีทีมงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นผู้เข้ามารับบริจาคโลหิตเหมือนเช่นเคย... สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยคนจ้า...

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 บริษัท ไบโอแลป จำกัด ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ปลูกต้นไม้ถวายแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับทางวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และชุมชนในบางปู 7

ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน บริษัท ไบโอแลป จำกัดร่วมมือจัดกิจกรรม ดีๆ เพื่อสังคม ที่ชื่อว่า BL . . . Because of Love ตอน ปลูกปะการัง ปล่อยปู ดูทะเล ณ หาดเตยงาม สัตหีบ

เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เป็นการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทย
- เพื่อให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

TOP STORIES