คุณรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอแลป จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ได้ไปร่วมจัดกิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยได้มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลจำนวน 50,000 บาท พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้คณะยังได้เข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจกับทหารที่พักรักษาตัว และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการบำรุงขวัญให้เหล่าทหาร.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทไบโอแลป จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบยาและสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้พิการหญิง ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง จังหวัดชลบุรี


บริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ,ชุมชน, โรงเรียน และหน่วยราชการท้องถิ่นรอบนิคมฯ บางปู ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู).

TOP STORIES