คุณรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คุณวิรัลพัชร์ ผ่านนิเวศน์ ผู้จัดการหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนของพนักงานนำเสื้อผ้ามือสองไปส่งมอบให้กับมูลนิธินกขมิ้น ในโครงการ เสื้อผ้ามือสองขอน้องเถอะครับ จำนวน 403 ตัว


หยดหนึ่งเพื่อชีวิต....I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 26
หนึ่งชีวิต อาจรอดได้ ด้วยเลือดเรา
ชีวิตเขา อาจมี ค่ายิ่งใหญ่
เขาอาจเป็น ทหาร ผู้ชาญชัย
หมอหรือครู หรือใคร ในแผ่นดิน

TOP STORIES