คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ร่วมอภิปรายเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยคุณรชฏเป็นผู้บรรยายในฐานะบริษัทที่ดำเนินการด้านนวัตกรรมยาและมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการผลิตยาและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตยาของไบโอแลปตลอดมา โดยได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- รางวัล อย. Quality Award ปี 2009 2011 2012 2013 และ 2015
- PIC/S GMP จาก HSA ประเทศสิงคโปร์ ปี 2009 2011 และ 2013
- EU GMP จาก Arnsberg ประเทศเยอรมนี ปี 2015

On 4th April 2017, Ms. Lim Sue Ling (center), Director of Ember Hue Corporation PTE LTD. signed a contract manufacturing agreement with Mr. Rachod Thakolsri (left), Managing Director of Biolab Co., Ltd. for food supplement product.

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คุณ Lim Sue Ling (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท Ember Hue Corporation จำกัด และ คุณรชฎ ถกลศรี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังพิธีลงนามสัญญาการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการส่งออก

อีกแล้ว และอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 แล้วที่พวกเราขอร่วมทำดี บริจาคโลหิต เพื่อสร้างกุศล และช่วยเหลือผู้ที่มีความจำป็น ให้ได้พ้นทุกข์ กิจกรรมดีๆ จากโครงการทำดีให้พ่อดู.... 

TOP STORIES