บริจาคโลหิตครั้งที่ 36 กิจกรรม “I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 36 เวียนมาให้เราได้เสียสละในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นครั้ง...

ด้วยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ I will do ทำดีให้พ่อดู......บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครังที่ 35 แล้วนะ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมบริจาค 62 ราย แจ้งความประสงค์บริจาคดวงต่า 4 ราย บริจาคอวัยวะ 3 รายและแจ้งความประสงค์บริจาคร่างกาย 3 ราย และในครั้งนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสภากาชาตไทยได้มอบใบประกาศเกียติบัตรและเข็มที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 16 และ 24 ครั้งด้วย มีผู้บริจาคครบรอบการรับใบประกาศเกียติบัตรและเข็มที่ระลึกครั้งนี้ 14 ราย..ขอปรบมือให้รัวๆๆ...

  

Shadow
Slider

คุณรชฎ ถกลศรี คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ไปมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในโครงการ BL Because of Love “พี่เติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน มอบเงินทุนให้กับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
www.facebook.com/BiolabPharmaceutical/

TOP STORIES